FUNDAŢIA „DR. AVRAM IMBROANE A ROMÂNILOR DE PESTE HOTARE”

 

 

Fundaţia „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare” s-a constituit pe termen nelimitat din iniţiativa unui grup de susţinători ai activităţii, menţionaţi în tabelul anexat.

Fundaţia „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare” este persoană juridică de drept privat, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu caracter cultural, literar, educativ, ştiinţific.

Fundaţia „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare” are sediul în Bucureşti, B-dul Gloriei, nr.83, sector 1.

Fundaţia „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare” îşi propune:

a)      să continue şi să promoveze în Banat, în ţinuturile limitrofe şi în zonele diasporei româneşti, tradiţiile culturii, literaturii, ştiinţelor, artelor, limbii din România, acţiune începută odată cu înfiinţarea Institutului ce poartă acest nume şi a fundaţiei „Traian Lalescu” ambele fondate în anul 1934;

b)     să colaboreze cu asociaţia „Astra Română”, cu Mitropolia Banatului, cu instituţii de învăţământ, case de cultură, muzee, teatre, cât şi cu instituţii de cercetare a folclorului românesc din ţară şi străinătate.

Principalele moduri de acţiune constau în:

-         organizarea de conferinţe, cenacluri, simpozioane, expoziţii, concerte în ţară şi străinătate;

-         organizarea de cursuri de limba română;

-         participarea la manifestări culturale, ştiinţifice interne şi internaţionale;

-         înfiinţarea unei biblioteci;

-         acordarea de burse pentru elevi şi studenţi;

-         înfiinţarea unui ansamblu de dansuri şi a unui cor;

-         editarea ziarului „Banatul românesc”;

-         înfiinţarea de filiale în orice alt oraş din ţară, precum şi în afara graniţelor ţării, unde diaspora doreşte;

-         reînfiinţarea „Asociaţiei cercurilor de gospodine” (înfiinţată în iunie 1921, în Timişoara) şi a „Şcolii de Menaj” (înfiinţată în anul 1924 şi care a funcţionat cu un curs superior de 2 ani pentru educaţia socială a femeii);

-         deschiderea unor cursuri de pian, canto, balet.

Organele de conducere şi administraţie ale fundaţiei sunt:

-         Adunarea generală;

-         Comitetul director;

-         Consiliul de administraţie.

Înfiinţarea Fundaţiei „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare” s-a făcut cu ajutorul neprecupeţit al nepoatei d-nei Crăiniceanu Steluţa, şi anume Rădulescu Cornelia Ecaterina, născută Imbroane, nepoata avocatului Nicolae  Imbroane, fratele lui Avram Imbroane, care locuieşte la Timişoara.

            Animată de acelaşi suflu al familiei, hotărâtă, perseverentă, a depus eforturi uriaşe pentru a crea acest organism care urma să fie o casă pentru românii de peste hotare.

În anul 1994, D-na Rădulescu Cornelia a participat la Conferinţa Internaţională „România şi românii în ştiinţa contemporană”, care s-a desfăşurat la Sinaia, 24-27 Mai, unde a luat legătura cu personalităţi româneşti de peste hotare.

Oaspetele de onoare al simpozionului a fost prof. George Emil Palade, cu care a discutat personal, oferindu-i un autograf pe cartea editată de Radu Iftimovici, „George Emil Palade -  primul român laureat al Premiului Nobel” (carte apărută la Ed.Viitorul Românesc, Bucureşti, 1993).

De asemenea, D-nul Neagu Udroiu şi-a exprimat admiraţia pentru ideile D-nei Rădulescu Cornelia, acordându-i un autograf pe cartea pe care a lansat-o cu ocazia acestui simpozion şi anume „Români la nord şi sud de Ecuator”.

În prezent Fundaţia „Dr. Avram Imbroane a românilor de peste hotare”, prin doamna Crăiniceanu Steluţa, născ. Imbroane, preşedinta fundaţiei, acordă burse unor studenţi din Banatul sârbesc şi Bucovina, care studiază în România.

 

înapoi